SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
LOKALIZOVANOST
 
 
JEZIK I PISMO

Svi ekrani i dijalozi u našim programima su na srpskom jeziku, napisani u latiničnom pismu, tako da su lako čitljivi i razumljivi bilo kom domaćem korisniku.

Ovim smo uspeli da prevaziđemo problem prihvatanja programa od strane korisnika koji nemaju nikakvo predznanje iz rada na računarima, a za latinično pismo smo se odlučili zbog toga što u Srbiji svi znaju da upotrebljavaju latinicu, a ćirilicu ipak manji broj građana (pripadnici nacionalnih manjina manje koriste ćirilicu, a mnoga naša rešenja se koriste u višenacionalnim sredinama).

OVO SU DOMAĆI PROGRAMI

Naši programi se potpunu uklapaju u aktuelnu inicijativu "kupujmo domaće", zbog toga što su autori iz Srbije, namenjeni su srpskom tržištu i obrađuju poslovnu problematiku podržavajući zakonsku regulativu koja važi u Srbiji. Naši programi nisu rađeni u nekim "susednim državama" da bi ih ovde neko površno preveo, kozmetički prilagodio domaćim zakonima i "priučio" tzv. stručnjake da ga implementiraju kod domaćih kupaca - što je trenutna realnost u Srbiji.

Naša je ambicija da pokušamo da razbijemo "kliše" koji trenutno postoji u Srbiji da "domaći softver nije kvalitetan i pouzdan", a on je rezultat dugogodišnjeg javašluka i diletantizma u ovoj oblasti.

VIŠEJEZIČKA PODRŠKA

U našim programima je tehnički podržan ispis na različitim jezicima i pismima, što je izuzetno bitno u višenacionalnim sredinama, a najviše je izraženo i primenjeno u aplikacijama namenjenim lokalnim samoupravama, gde je to postalo jedan od ključnih zahteva koji se očekuje od softvera.

Napomena:

Tehničko rešenje ispisa na ćirilici se ogleda u internoj konverziji latiničnog teksta na ćirilicu, čime se vrlo jednostavno tekst upisan na latinici "prevodi" od strane programa na ćirilicu prilikom ispisa na štampač. Ovo se u dugogodišnjoj primeni pokazalo kao izuzetno jednostavno i fleksibilno rešenje.

Kod programa koji zahtevaju ispis na više jezika, problem se rešava raznim kombinovanim metodama, a ispis se ostvaruje na jeziku u kom je i unet podatak.

Izgled ekrana
Primer računa na ćirilici

Izgled ekrana
Primer izvoda iz matične knjige sa višejezičkim sadržajem
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]