SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
MS WINDOWS ORIJENTACIJA
 
 
DUGOROČNO OPREDELJENJE

Tokom dugogodišnjeg razvoja i implementacije naših programa, potpuno smo se oslonili na platformu i alate firme Microsoft, koja je pravi primer uspešne firme i pouzdanog partnera, i pokazalo se u dosadašnjoj praksi da je za nas to bilo ispravno opredeljenje.

Sva naša rešenja se razvijaju isključivo za MS Windows operativne sisteme, baza podataka i alati koje koristimo su takođe iz Microsofta, tako da smo ovim dobili zaokružen razvojni sistem koji se sastoji od kompatibilnih elemenata.

OPERATIVNI SISTEMI

Svi naši programi su razvrstani u 2 familije: XP i 98 (što se vidi iz naziva svakog od programa), što je vezano za platformu za koju su optimizovani. Na ovaj način smo rešili podršku starijim operativnim sistemima tipa Windows 98, pa smo za određene programske pakete kod kojih ciljna grupa uglavnom koristi starije računare obezbedili i kvalitetan rad na takvim konfiguracijama.

Ukratko - svi naši programi najbolje rade na Windows XP OS (XP familija), a samo neki se preporučuju za rad na Windows 98 OS (98 familija).

Razlog za ovakvu razvojnu politiku leži najviše u tome što su tek od Windows 2000 sistemi potpuno "unicode", što je konačno otklonilo stalne jezičke nekompatibilnosti kod starih sistema.

STANDARDI

Pošto su naši programi namenjeni Windows korisnicima, potrudili smo se da usvojimo i primenimo sve najbolje standarde koje je velika ekipa Microsoft-ovih stručnjaka već osmislila u nekim od svojih naboljih proizvoda kao što je npr. Office paket ...

Umesto da "izmišljamo toplu vodu" i sami smišljamo neke naše "originalne" koncepte, mi smo pokušali da prepoznamo i primenimo sve već postojeće standarde, čime smo omogućili našim korisnicima da brzo i lako nauče da rade u našim programima, onako kako rade i u ostalim, njima poznatim programima. Time smo skratili i olakšali proces obuke i usvajanja programa kod korisnika.

Primenjeni standardi se ogledaju u sledećim karakteristikama:

Slovne i funcijske prečice, trake sa alatima (svi ekrani u našim programima imaju opcije bržeg pristupa određenim funkcijama)
Navigacija i rad preko tastature (kretanje po elementima ekrana preko TAB tastera, omogućen rad bez miša)
Prepoznatljivost (svi elementi na ekranima se koriste i u drugim programima i korisnici znaju da ih koriste)
Saradnja sa ostalim programima (na svim štampama je moguć izvoz podataka u Excel, Word, PDF ...)
Podrška Windows temama (podržana je odluka korisnika o kombinaciji boja, fontova i svega što se preuzima preko izabrane teme)
Rad sa podacima u Office maniru (svaki nov ili izmenjen podatak se čuva isključivo ako to korisnik želi, u suprotnom ne)
Prilagođavanje izgleda programa (korisnici mogu prilagoditi izgled i raspored elemenata ekrana po svom ukusu)

Postoji još puno standardnih osobina koje smo primenili, a nismo ih ovde naveli. Ove osobine se stalno usavršavaju i dopunjuju.

DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]