SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
PARAMETRIZOVANOST I OPTIMIZACIJA
 
 
MI IMAMO PROIZVOD

Osnovna orijentacija naše firme je prodaja softverskih proizvoda, a samo ime proizvod podrazumeva da je to nešto što je osmišljeno da se proda i funkcioniše u više primeraka (većina softverskih firmi kod nas zaboravlja na ovu činjenicu, pa u odsustvu jasne koncepcije i vizije pravi "jedinstvena umetnička dela" za svakog novog kupca, tako da se javljaju stalni problemi vezani za upravljanje takvim projektima).

Zbog toga su naši programi uvek namenjeni strogo profilisanoj ciljnoj grupi korisnika i rešavaju jednu zaokruženu problematiku, čime se postižu sledeći ciljevi:

Program koriste korisnici kojima je i namenjen.
Kupac plaća i koristi samo ono što mu je bilo potrebno, na način koji odgovara toj konkretnoj delatnosti.
Iskustva iz problematike koju program pokriva se stalno unapređuju i uvećava se ekspertska vrednost konkretnog programa.
Svi parametri vezani za specifičnosti korisnika se prepoznaju i izdvajaju, čime se dobija lakše upravljanje daljim razvojem.
Cena ovakvih programa je znatno manja u odnosu na gorepomenuta "umetnička dela" zbog mogućnosti prodaje u više primeraka.
PARAMETRIZOVANOST

Da bi nešto moglo da se nazove proizvod i prodaje u većem broju primeraka, mora da zadovolji brojne kriterijume, a kriterijumi koji definišu softverski proizvod su brojni. Ono što želimo da istaknemo na ovom mestu je parametrizovanost kao osobinu naših programa da isti program radi istu stvar kod velikog broja korisnika, ali uz poštovanje svih specifičnosti vezanih za konkretnog korisnika. Ovo postižemo preko više mehanizama, i tokom životnog ciklusa program stalno obogaćujemo brojnim parametrima, koje prepoznajemo i otkrivamo u praksi.

Primer podešavanja opcija u programu
OPTIMIZACIJA

Kao jednu od glavnih osobina progama naši dugogodišnji korisnici ističu optimizovanost. Ona se ogleda u optimalnom pristupu rešavanju problema, optimalnim korištenjem podataka i resursa, optimalnim rokovima i odzivima, optimalnom rasporedu korisničkog interfejsa ...

Ukratko - mi dajemo "najviše za najmanje".
DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]