SA NAMA JE PRAVI POGODAK!
  • O NAMA •     • PROGRAMI •     • WEB •     • CENOVNIK •     • KONTAKT •  
(početak)   •   (pišite nam)
VIŠEKORISNIČKI PRISTUP
 
 

Ovde ćemo izneti neke od elemenata koji obezbeđuju višekorisničku prirodu naših programa, što je možda danas i najvažnija karakteristika modernih poslovnih programa i ključna je za efikasan, tačan i bezbedan rad sa podacima. Sve više se stavlja akcenat na sigurnost i zaštitu podataka, razdvajanje nadležnosti u radu, praćenje učinaka operatera - što smo mi uspeli da postignemo.

IDENTIFIKACIJA

Svi naši programi su izvorno višekorisnički i mrežni, što znači da je predviđeno postojanje više korisnika programa, koji se preko ulaznog dijaloga identifikuju (bira se korisnik sa liste korisnika koji imaju dozvolu za rad u programu na datom računaru u mreži, i upisuje se lozinka). Nakon pozitivne identifikacije, sve što se radi i prikazuje u programu vezano je za aktivnog korisnika.

KORISNICI I KORISNIČKI PROFILI

Korisnik sa administratorskim privilegijama ima mogućnost dodavanja novih korisnika u sistem, brisanja postojećih ili izmene određenih parametara vezanih za korisnika kao što su: naziv, ime, prezime, vremensko ograničenje korisničkog naloga, zabrana izmene lozinke od strane korisnika, isključenje korisnika, dodela i izmena lozinke.

Svakom korisniku se dodeljuje određeni profil, tj priključuje se grupi korisnika sa istim privilegijama i pravima pristupa.

PRAVA PRISTUPA

Za svaki profil, tj. grupu korisnika postoji mogućnost podešavanja prava pristupa svim delovima programa na nivou akcija koje su predviđene od strane programera. Moguće akcije mogu biti: vidljivost određenog dela programa, dodavanje, izmena, brisanje ili gledanje podatka koji je vezan za taj deo programa, knjiženje ...

Na ovaj način vrlo je lako ograničiti rad određenih korisnika u programu i sprečiti "mešanje nadležnosti" i umanjuje se mogućnost zloupotrebe i manipulacije.

OGRANIČENJE NA RADNIM STANICAMA

Obezbeđena je i mogućnost zabrane rada određenom korisniku na određenoj radnoj stanici (računaru u mreži koji je registrovan za rad u programu), čime se dodatno unapređuje sistem bezbednosti i sigurnosti u radu.

KORISNIČKE SESIJE I PROMENE PODATAKA

Zahvaljujući identifikaciji i centralizovanim pravima pristupa, program ima mogućnost da u pozadini beleži sve promene podataka od strane korisnika, pa postoji mogućnost naknadnog pregleda svih tih promena. Evidentira se korisnik u programu, korisnik u mreži, računar na kom se desila promena, vreme promene, tabela u bazi i ključna vrednost podatka koji je izmenjen, kao i operacija koja je izvršena i kompletan sadržaj podatka nakon izmene.

Pošto su sve promene vezane za jednu korisničku sesiju (vreme proteklo od ulaska u program do izlaska iz programa) moguće je čak dobiti i pregled svih promena na tom nivou.

Nije ni potrebno posebno naglasiti kakav efekat donosi saznanje korisnika da ova opcija postoji i koliko se drugačije pristupa radu u programu.

PRILAGOĐAVANJE PROGRAMA I INDIVIDUALNOST U RADU

U programu je predviđen veliki broj opcija koje omogućavaju svakom pojedinačnom korisniku da program "namesti" onako kako mu najviše odgovara, kao i da ima poseban pogled na bilo koji pregled podataka u programu.

Kao prvo, tu je mehanizam programskih prečica, koji obezbeđuje da korisnik u svakom momentu ima brz pristup delovima programa koji su za njega najbitniji.

Takođe je omogućeno čuvanje rasporeda i širine kolona na svim tabelarnim pregledima, kao i dokumentima tipa izlazni račun, kalkulacija itd.

I na kraju, postoji mogućnost izmene, preuređivanja i kompletnog redizajna svih pregleda i listi u programu, kao i njihovo čuvanje za buduću upotrebu, čime se gubi smisao za intervencijama autora u slučaju da su potrebni neki "ad hoc" izveštaji, već korisnik ima mogućnost da od nekih polaznih podataka dođe do izveštaja koji mu je potreban uz minimalan broj koraka. Takav "nov izveštaj" se može napraviti i privatnim, tako da ostali korisnici nisu uopšte svesni njegovog postojanja, a takođe se može napraviti i standardnim i time "preskočiti" izveštaj koji je predviđen od strane programera.

Zahvaljujući svim ovim mogućnostima postiže se bolje usvajanje programa od strane korisnika i sprečavaju se sve eventualne "kritične tačke" koje se dešavaju u praksi.

ZAKLJUČAVANJE I REZERVACIJA PODATAKA

Zbog "mrežne prirode" naših programa, obezbeđena je zaštita od istovremenog pristupa i izmene istog podatka od strane više korisnika mehanizmom zaključavanja podataka. Čim se pristupi izmeni nekog podatka, on se "zaključava" i time sprečava pristup ostalim korisnicima uz poruku ko od korisnika trenutno radi na podatku. U slučaju nestanka struje u toku rada, podaci koji ostanu zaključani se vrlo jednostavno otključaju, preko dela programa koji je za to predviđen. Na ovaj način je elegantno rešen najveći problem u mrežnom radu i ovo rešenje se već godinama eksploatiše sa velikim uspehom i stabilnošću.

Moguće je i tzv. rezervisanje nekog podatka, čime se privremeno sprečava pristup određenom podatku, sve do ukidanja rezervacije od korisnika koji ga je rezervisao ili administratora.

Izgled ekrana
Identifikacija korisnika

Izgled ekrana
Ekran za unos korisnika

Izgled ekrana
Podešavanje prava pristupa

Izgled ekrana
Ograničenje na radnim stanicama

Izgled ekrana
Pregled korisničkih sesija

Izgled ekrana
Dodavanje nove kolone na pregled

Izgled ekrana
Podešavanje kolone pregleda

Izgled ekrana
Čuvanje pregleda

Izgled ekrana
Pregled zaključanih podataka

Izgled ekrana
Poruka o zaključanosti

DESIGN BY SeGo
Copyright © Clicker agencija 2004-2011
[početak]   [o nama]   [programi]   [web]   [cenovnik]   [kontakt]